Prof. Dr. Asım Saldamlı

Prof. Dr. Asım Saldamlı

Yönetim Kurulu Başkanı

İpek Itır Can

İpek Itır CAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dilek Girgin

Dilek GİRGİN

Genel Sekreter

Nurhayat İflazoğlu

Nurhayat İFLAZOĞLU

Sayman

Yavuz Can Yazıcı

Yavuz Can YAZICI

Yönetim Kurulu Üyesi