Eşsiz yerel mirası, küresel faydaya dönüştürmek için varız!

Türkiye’deki gelişme potansiyeli olan yöreler, bölgeler, kentler, ilçeler ve köylerdeki turistik cazibe unsurları, birçok ülkeye göre çok daha büyük rekabet avantajlarına sahip ama yeterince tanıtılamıyor, tanıtmak için yeterince proje üretilemiyor.

TDGD olarak, Türkiye’deki tabiat ve kültür mirasını tanıtmak için yeni cazibe noktaları oluşturarak yurt içinden ve yurt dışından yatırımcılar ve turistler çekmek üzere, her yöreye özgü çok çeşitli projeler üretiyor, destinasyon pazarlama organizasyonları gerçekleştirmek için çalışıyoruz.

TDGD bünyesindeki turizm akademisyenleri, her biri kendi alanındaki yetkin uzmanlar ve profesyonel üyelerimiz, yerli ve yabancı diğer dernekler, kurum ve kuruluşlar ile iş birlikleri gerçekleştirerek Türkiye’deki tabiat ve kültür mirasını daha fazla turistin tanımasını, yörelere gelmesini sağlamayı hedefliyoruz.

Tanıtmanın sürekliliğine inanıyoruz, çünkü Türkiye’ye gelen turistlere yeni deneyimler yaşatmayı, böylelikle daha uzun süre kalmalarını sağlayacak koşulları oluşturarak, ziyaretlerini tekrarlanabilir deneyimlere dönüştürmeyi, tanıtımlarımızı da bu deneyimlerle güncelleyerek yenilemek gerektiğine inanıyoruz.

Tarih, kültür, tabiat, sanat, gastronomi, inanç başta olmak üzere yörelerimize özgü turizm çeşitliliğini artırmayı ilke edindik.

Yerel yönetimleri ve yerel halkı turistik talep ve hizmetler için hazırlayarak hem turistler için en uygun koşulları oluşturulmasını sağlamayı hem de yöresel halkın turizm gelirlerinden aldığı payı artırmayı amaç edindik.

Yerel ve yabancı paydaşlarla birlikte sosyal ve ekonomik kalkınmaya ölçülebilir girdiler ve fayda sağlayacak kesintisiz, yenilikçi, geleneksel ve sürdürülebilir projeler hazırlamak varlık nedenimiz oldu.

Projelerimiz için yerli ve yabancı kalkınma ajansları, hibe ve fon kuruluşları ile özel sektör kurum ve kuruluşlarından sponsor desteği sağlayarak çalışmalarımızı uluslararası standartlarda akademik, bilimsel ve profesyonelce sürdürmek odak konularımız arasında.

Tarih, kültür, tabiat ve lezzet mirasının Türkiye için tek ve en güçlü rekabet avantajı olduğuna hem ölçülebilir verilerle hem de inançla yola çıktık.

Siz de belirttiğimiz bu amaç, hedef ve ilklere aklen ve ruhen katılıyorsanız bizi destekleyin lütfen.

Teşekkür ederiz.

Yavuz Can Yazıcı

Yönetim Kurulu Başkanı