Sinan Baran Bayar

Green Destination organizasyonu tarafından 2021 yılında düzenlenen “Top 100 Stories Competition” yarışmasına “Environment & Climate” kategorisinde 19 destinasyonun yeşil uygulamaları ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla katılmıştır. Katılan destinasyonlardan biri de Bodrum-Bitez’dir.

Bodrum Belediyesi, Bitez destinasyonunda karbon emisyonlarını azaltmak için yenilenebilir enerji kullanımını temel alarak çeşitli projeler üretmiştir. Top 100 Stories organizasyonuna sunulan çalışmada, küresel iklim krizinin yıkıcı etkileri ele alınmıştır. Küresel ısınmayı önlemek ve yapıcı çözümler üretmek için yerel yönetimlerin etkin çalışmalar yapması önerilmiştir.

Öncelik olarak Bodrum’da yaşayan bireylerin iklim değişikliği etkilerinden zarar görmemesi için mümkün olan tüm önlemlerin alınması önerilmiştir. Bu bağlamda Bodrum’un karbon emisyon oranının sorun teşkil ettiği raporda belirtilmiştir. Bodrum destinasyonunda özellikle turizm, tarım, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri, konaklama işletmeleri ve konutlardan kaynaklanan sera gazı emisyonları bulunduğu raporlanmıştır.

Bodrum Belediyesi, on yıl içinde Bodrum destinasyonunun karbon ayak izini %40 oranında azaltmayı hedeflediğini açıklamıştır. İlk çalışma olarak bölgedeki 52 adet çevre aydınlatma direğinin enerjisini %100 güneş panellerinden sağlamak için adımlar atılmıştır. Bu çalışmanın yapılabilmesi için uygun bir mühendislik ekibi kurulup mevcut aydınlatma direklerinin ne kadar elektrik enerjisi tükettiği hesaplanmıştır. İlgili verilere göre karbon emisyon miktarı ortaya konulmuştur (Bodrum Belediyesi, 2021). Bu hesaplamalara göre; mevcut direkler 10424 kwh elektrik tüketmekte ve yılda 4482 ton karbondioksit salınımına neden olmaktadır. Mühendislerden oluşan ekipler, karbon emisyonlarını sıfıra indirmek için güneş enerjili elektrik direklerinin tasarımı üzerinde çalışarak elde edilen değerleri karşılayacak panelleri üretmiş ve kurulumunu yapmıştır. Proje sonunda destinasyon bölgesindeki 52 adet çevre aydınlatma direğine güneş panelleri yerleştirilmiştir ve güneş enerjisi ile çalışması sağlanmıştır. Her direğin günde 12 saat aydınlatma sağladığı tespit edilmiştir. Her bir direğe yerleştirilen pano ile günde 0.12kw/h elektrik üretilmektedir. 52 adet çevre aydınlatma direğinden kaynaklanan CO2 değeri yılda 4482 ton iken dönüşüm ile bu değer 0 olmuştur. Sonuç olarak bu projede Bodrum Belediyesi 3 temel başlık üzerinde durduğunu belirtmiştir (Doğan, 2021).

Başarılı mühendislik yönetimi

Destinasyon yönetim organizasyonunun kararı ile kurulan Bodrum Belediyesi Mühendislik Ekibi, teknik çalışmaların planlı ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini sağlamıştır. Ekibinin yenilenebilir enerji konusundaki tecrübesi, karbon emisyonu azaltımı konusundaki çalışmaları ve araştırmaları bu çalışmanın temelini oluşturmuştur (Doğan, 2021).

Destinasyon yönetim organizasyonu, Bodrum Belediyesi Mühendislik Ekibi ve sahada güneş panelini uygulayan firma arasındaki başarılı iletişim ve teknik bilgi akışı ile proje gerçekleştirilmiştir (Doğan, 2021).

İş sağlığı ve güvenliği başarısı  

Aydınlatma direklerinin ampullerinin sökülmesi, güneş panellerinin montajı ve elektrik bağlantılarının yapılması iş güvenliği gerektiren önemli aşamalardır. Bu işin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için Bodrum Belediyesi ve destinasyon yönetim organizasyonu gerekli önlemleri alarak operasyonun başarılı ve iş kazası yaşanmadan tamamlanmasını sağladığını belirtmiştir (Doğan, 2021).

*Bu yazı Sinan Baran Bayar’ın (Kırklareli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı) “Destinasyonlarda Sürdürülebilirlik ve Yeşil Uygulamalar: Green Destinations Top 100 Sürdürülebilir Hikayeler Yarışmasına Katılan Destinasyonların İncelenmesi” başlıklı makalesinden özetlenerek alınmıştır.