Turizm ve Destinasyon Geliştirme Derneği-TDGD, Öğretim Görevlisi Mehmet Aydınkal tarafından verilecek olan “Proje Odaklı Düşünme Sistematiği” başlıklı kurumsal kapasite geliştirme eğitimini 25-26-27 Mart 2022 tarihlerinde İstanbul Yelken Kulübü’nde gerçekleştirecek.

Eğitimin programı şöyle:

25 Mart Cuma 14:00 – 17:00

Nitelikli düşünme üzerine interaktif sohbet

Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, ortak düşünme

Proje ne değildir?

Proje neyin olduranıdır?

Küresel yönetişim ekseninde sivil toplum örgütlerinin misyonu

Sivil toplum örgütü ve proje odaklı düşünme sistematiği

Toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşmeyen bilginin anatomisi

Bilgiden bilgi üretebilme becerisi…

26 Mart Cumartesi 10-17.00

Tüm projelerin genel geçer mantığı nedir?

Ne yapmak istiyorsun?

Niçin yapmak istiyorsun?

Nasıl yapmak istiyorsun?

Kimlerle yapmak istiyorsun?

Ne kadar finansla yapabilirsin?

Proje çağrı rehberi nasıl okunur

Terminolojik bütünlük: Genel amaç, özel amaçlar, projenin öncelikleri, somut çıktı, kazanım, hedef kitle, performans göstergesi, ilgililik, ihtiyaç analizi, risk analizi, metodoloji, yaygın etki, sürdürülebilirlik, proje başvuru formunun bileşenleri, farklı Proje çağrılarındaki ortak noktalar ve ayrışım noktaları, bir bütün olarak projeyi anlamak, mantıksal çerçeve üzerinden projeyi okumak, proje özeti, konsept notu (Part A), tam metin (Part B), projeyi güçlendiren yatay öncelikler…

27 Mart Pazar 10.00-15.00

Proje yazımı atölye çalışması